ΑΡΧΙΚΗ

Καλωσήλθατε στον ιστοχώρο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.

Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα που αφορούν αποκλειστικά στην πρακτική άσκηση των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει το Δ’  εξάμηνο σπουδών και θα υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε κτηνοτροφικές μονάδες το καλοκαίρι 2022 μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020.

 Η πρακτική αυτή άσκηση είναι υποχρεωτική, θεωρείται μάθημα του 4ου εξαμήνου με κωδικό 4.5 του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ., στο οποίο αναλογούν δύο (2) Πιστωτικές Μονάδες. Η επιτυχής ολοκλήρωσή της, αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή των φοιτητών στο 5ο εξάμηνο σπουδών.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

 Ξάνθιππος Ν. Καραμανλής